דומיין Whois

Whois הוא בעצם כינוי לשירות אינטרנטי הקיים מאז שרשת האינטרנט עובדת. השירות מוגדר על ערוץ 43 בפרוטוקול האינטרנט בדומה לשירות HTTP שמוגדר בערוץ (פורט) 80.

מטרת פרוטוקול Whois הוא לאפשר למחשבים באינטרנט לזהות עם מי הם משוחחים בדומה למצב בו אנו מרימים את שפופרת הטלפון ושואלים בבקשה אם מי אני מדבר.

בקשת Whois  נשלחת עם שם דומיין, מספר IP או מספר רשת אינטרנט אוטונומית ומתקבלת תשובת ממרשמי האינטרנט השונים.

דוגמא 1: domain.net.il

התשובה מגיעה ממרשם האינטרנט הישראלי - isoc

[Querying whois.isoc.org.il]
[whois.isoc.org.il]
 
query:    domain.net.il

reg-name:   domain
domain:    domain.net.il

descr:    Interspace Ltd.
descr:    19 Yad Hartuzim St.
descr:    Netanya
descr:    42505
descr:    Israel
phone:    +972 9 8850480
admin-c:   II-IN677-IL
tech-c:    II-ID947-IL
zone-c:    II-ID947-IL
nserver:   ns.interspace.net 
nserver:   ns2.interspace.net 
validity:   04-12-2014

דוגמא 2: 80.244.168.48

התשובה מגיעה ממרשם הסימנים והמספרים העולמי - RIPE

inetnum:    80.244.168.0 - 80.244.169.255
netname:    INTERSPACE-INTERVISION
descr:     Intervision Internet Hosting
country:    IL
admin-c:    IN26-RIPE
admin-c:    DM2992-RIPE
tech-c:     IN488-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     DM2992-MNT
source:     RIPE # Filtered2 

 אם גם אתם רוצים לבדוק מי זה Whois  אתם מוזמנים להשתמש בכלי שפיתחה אינטרניק:

בדיקת בעלות דומיין

 

מאמרים אחרונים

קישורים
מפת האתר
דומיין נט - מרכז הדומיינים הישראלים